SPLOŠNI POGOJI - TEČAJI ŠIVANJA IN USTVARJALNE DELAVNICE

Ob nakupu kateregakoli tečaja ali delavnice se strinjate s splošnimi pogoji,
ki si jih lahko preberete na tej strani. 

Splošni pogoji poslovanja Mestne šivalnice Kranj

Spletno stran in vsebino je pripravilo podjetje Mestna šivalnica, Maja Osrajnik s.p., s sedežem Ul. Angelce Hlebce 5b, 4000 Kranj, nosilec projekta Mestna šivalnica Kranj, Jelenčeva 1, 4000 Kranj (v nadaljevanju Mestna šivalnica), ki spletno stran upravlja in vzdržuje. Z uporabo spletne strani Mestna šivalnica, sprejema obiskovalec te splošne pogoje, pogoje prijave in odjave na seminar in prejemanja e-novic in potrjuje, da je z njimi seznanjen ter se z njimi strinja.

Mestna šivalnica, se bo z vzdrževanjem in oblikovanjem teh spletnih strani  trudila zagotavljati točnost, pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin, vendar ne zagotavlja in ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost in celovitost kot tudi ne za škodo povzročeno z uporabo teh spletnih strani oziroma njenih vsebin. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Mestna šivalnica, si pridružuje pravico  spreminjanja, dodajanja ali odstranitve spletnih strani in vsebine (v celoti ali delno) ter brez predhodnega opozorila.

 

Avtorske pravice

Vse vsebine (pisne in slikovne), ki so objavljene na spletnih straneh družbe Mestna šivalnica, so zaščiteno avtorsko delo podjetja Mestna šivalnica, Maja Osrajnik s.p., in/ali njegovih pogodbenih partnerjev skladno z določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah. Prepovedana je reprodukcija, distribucija, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja avtorskega dela brez izrecnega pisnega obvestila družbi Mestna šivalnica, Maja Osrajnik s.p. in njenega pisnega soglasja.

Pogoji prijave in odjave na vse vrste tečajev šivanja Mestne šivalnice

Splošni pogoji in določila so sestavni del prijavnice na tečaje šivanja Mestna šivalnica, Maja Osrajnik s.p. ne glede na obliko prijave. Ti pogoji urejajo postopek prijave in odjave na seminar.

Pogoji poslovanja

Spletno prijavo in odjavo na seminar izvaja Mestna šivalnica, Maja Osrajnik s.p., s sedežem podjetja Ul. Angelce Hlebce 5B, 4000 Kranj, matična številka podjetja: 8240612000. Družba ni zavezana za plačilo DDV, davčna številka: 19610939. Vse navedene cene za tečaje šivanja so v evrih (EUR) z DDV. Veljajo cene in ostali pogoji (npr. popusti) na dan prijave na tečaj. Velja samo originalni račun, ki ga prejmete v elektronski obliki pred tečajem na e-naslov s katerim ste se prijavili, na katerem se nahajajo vsi podatki za plačilo, v povezavi s temi splošnimi pogoji, potrjenimi ob oddaji prijave. Prejete prijave na tečaje šivanja izvajamo po vrstnem redu prejetih plačil, tako da se lahko stanje prijave v času prejema plačila razlikuje od stanja prijave v času oddaje naročila.

Pridržujemo si pravico, da izjemoma odstopimo od izvedbe prijave v primerih, če je prijav na določen datum preveč ali premalo, če ugotovimo povečano plačilno tveganje kupca ali če naročilo ni bilo oddano v skladu s pravili in splošnimi pogoji poslovanja. V vseh takih in podobnih primerih vas bomo o morebitnem odstopu od izvedbe naročila z naše strani  obvestili v roku 3 (tri) dni po e-pošti.

Na tečaj šivanja se prijavite se preko e-pošte, vsebina sporočila “prijava” in na ta izvedete rezervacijo šivalnega mesta, o čemer vas obvestimo tudi na navedeni e-poštni naslov, in po tem, ko od nas prejmete račun za storitev - sklenete pogodbo na daljavo. S prijavo na tečaj potrjujete, da ste seznanjeni in se strinjate s tukaj navedenimi splošnimi pogoji poslovanja. V primeru vprašanj ali zahteve po pomoči pri spletnem plačilu se lahko vedno obrnete na e-mail info@mestna-sivalnica.si ali na 070 505 560.

Izvedba tečajev šivanja in delavnic

Tečaj oziroma delavnica se izvede ob zadostnem številu prijavljenih udeležencev, kar je pogoj za izvedbo vsakega seminarja oziroma delavnice. Mestna šivalnica, si pridržuje pravico do odpovedi oz. spremembe izvedbe tečaja šivanja zaradi odpovedi udeleženca/ev ali zaradi višje sile (npr. bolezen predavatelja).

 

Odstop od naročila

Odpoved prijave na tečaj je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov info@mestna-sivalnica.si. Prijavitelj ima pravico pisno odpovedati udeležbo na dogodku na katerega se je prijavil. Stroški odpovedi so naslednji:

 • do sedem (7) delovnih dni pred dogodkom 0% cene kotizacije za dogodek

 • do pet (5 )delovnih dni pred dogodkom 30% cene kotizacije cene kotizacije za dogodek

 • do treh (3) delovnih dni pred dogodkom 50% cene kotizacije cene kotizacije za dogodek

 • en (1) delovni dan in odpoved na dan dogodka 100% cene kotizacije za dogodek.
   

Skrajni rok za pisno odpoved brez obveznosti plačila kotizacije je 7 delovnih dni pred dnevom na katerega poteka dogodek. Ne glede na zgornje določbe bo Mestna šivalnica skušala reševati odpoved seminarja v korist prijavljenega udeleženca (nadomestni termin, nadomestni seminar idr.). Prijava je v tem primeru prenosljiva tudi na drugo osebo ali na naslednji termin.

Reklamacije

Morebitne reklamacije bo Mestna šivalnica sprejemala na sedežu podjetja, Jelenčeva 1, 4000 Kranj izključno v pisni obliki, najkasneje v roku osem (8) dni po zaključku seminarja. Na reklamacijo bo podjetje Mestna šivalnica pisno odgovorilo v roku treh (3) delovnih dni.

Politika zaupnosti in varstvo osebnih podatkov

Mestna šivalnica, Maja Osrajnik s.p./ Mestna šivalnica, se zavezuje, da bo varovala zaupnost osebnih podatkov in zasebnost udeležencev oz. uporabnikov spletne strani. Zbrane podatke bo Mestna šivalnica uporabljala izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Mestna šivalnica spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost udeležencev oz. uporabnikov spletne strani, zato bo storila vse potrebno, da jih zašiti pred kakršnimikoli kršitvami ali zlorabami.

Mestna šivalnica je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezana k varovanju osebnih podatkov udeležencev  oz. uporabnikov spletne strani Mestna šivalnica. Mestna šivalnica se zavezuje, da ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja posredovala osebnih oz. drugih podatkov tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke  udeleženca oz. uporabnika razen, če, bi od njega to zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu ali za potrebe za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi.

Mestna šivalnica bo za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbirala, vodila, obdelovala in shranjevala naslednje uporabnikove podatke:

 • ime in priimek naziv pravne osebe

 • davčna številka (če je uporabnik pravna oseba)

 • elektronska pošta

 • telefonska številka

 • naslov bivanja

 • država bivanja

 • podatki o nakupu (prijavi), vsebina, vrednost, način plačila
   

Mestna šivalnica se zavezuje, da se bodo ti osebni podatki uporabljali izključno za interne potrebe izpolnitve prijave/odjave, anketiranje in statistične obdelave podatkov, prilagajanje in segmentacijo ponudbe, po vašem dovoljenju za obveščanje o ponudbi, novostih, ugodnostih ter poslovanju, za povpraševanja strank, vabila na dogodke ter za druge trženjske namene.  Mestna šivalnica, Maja Osrajnik s.p. se zavezuje, da  bo osebne podatke vodila, vzdrževala in jih obdelovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Udeleženec oz. uporabnik lahko kadarkoli zahteva po e-pošti na naslov info@mestna-sivalnica.si ali pisno na naslov Mestna šivalnica, Maja Osrajnik s.p.Ul. Angelce Hlebce 5b, 4000 Kranj, pregled, dopolnitev, popravek ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave osebnih podatkov.

 

Spori in pristojno sodišče

Udeleženec in podjetje Mestna šivalnica se bosta trudila spore reševati sporazumno, v medsebojno obojestransko korist in v skladu z najboljšo prakso poslovanja. Če sporazum ne bo mogoč, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Kranju.

Pohvale in pritožbe uporabnikov

Zanima nas vaša izkušnja z nami, tako dobra kot slaba. Na koncu šteje samo vaše zadovoljstvo. Veseli bomo, če nam boste vašo izkušnjo pri nakupu sporočili na e-mail info@mestna-sivalnica.si.