REKLAMACISKI ZAPISNIK

V kolikor ste kupili artikel v spletni trgovini Mestna šivalnica in se je na artiklu pojavila napaka, lahko izdelek reklamirate. Prosimo vas, da v celoti izpolnjen reklamacijski zapisnik skupaj z reklamiranim izdelkom in originalnim računom pošljete na naš naslov, naveden na računu.